Ήτανε και ένα και δύο και τρία διαμερίσματα - Αλίκη Αθανασιάδου

Το διαμέρισμα του 4ου - Συκοβαρίδου Αρίστη

Το διαμέρισμα του 5ου - Κατερίνα Βερίγκα

Μια ιδέα γαλάζιο - Μαρία

Τρεις λέξεις - Μαρίνα Αντωνίου