Το διαμέρισμα εκείνο -Τίνα Μιχαηλίδου

Η μικρή πιανίστρια - Ματίνα Μαντά

Το δικό της διαμέρισμα - Μαρία Κιβιδιώτου

Η Οδός των τεσσάρων ανέμων - Βασίλειος Ζήνας

Στο πρώτο του διαμέρισμα - Δημήτρης Στατήρης